Buisness Coaching

Business Coaching - üzleti edzés:

A sportpszichológiából származó folyamat ma már az egyik leghatékonyabb fejlesztési eszköz az üzleti életben, mind a multik világában és egyre erőteljesebben a KKV-k között is.
Ahogy egy világbajnok számára az edző a kívülálló szemével látja tanítványát, úgy az üzleti szférában is a coach, mint üzleti edző adja a megfelelő támogatást, megerősítést a dilemmák feloldásához. .
A coaching, vagyis a személyre szabott vezetői támogatás legfőbb küldetése, hogy a vezető a találkozások folyamán megoszthatja velünk gondjait, kételyeit, gyengeségeit. Erre alapozva a munka folyamán a "hogyan"-ban segítünk ügyfeleinknek.


Shadow coaching:

A coach, mint árnyék jelenik meg a folyamat egyes részeiben. Az ügyfél által igényelt folyamatokban (meeting, tárgyalás, prezentáció stb.) a coach is személyesen részt vesz - kizárólag megfigyelő szerepben.

A folyamat során jegyzetel, feljegyzéseket készít, majd az ismételt négyszemközti találkozás alkalmával a szerzett tapasztalatokat részletesen átbeszélik. Rendkívül sokat tanul ebből az ügyfél, hiszen a coach egy önismereti tükröt mutat számára.

Team- csoport coaching:

Egy adott projekt támogatása a coach-csal, aki koordináló szerepet tölt be a projekt teammel zajló közös gondolkodásban.

Coaching területek:


Célunk, hogy a fenti eszközök megismerése, elsajátítása révén a coach tipusú vezetés a napi munkavégzés integráns részévé váljon.

Rendezvény szervezes
PR
Szervezet fejlesztés
Buisness Coaching